Archifau Categori: Theatr

Protest Fudr: Ynys (Dirty Protest Theatre)

Gwledd o wleidyddiaeth a brofwyd dros baned ar benwythnos cyntaf Tafwyl, wrth i gwmni theatr ymylol Dirty Protest gynnal ‘Protest Fudr’ yng nghaffi dinesig Little Man Coffee. Ond nid agitprop oedd yr arlwy ar gynnig ar nos Sul, na dadlau … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Caffi, Theatr | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr: Gair o Gariad (Theatr Bara Caws)

Wnes i erioed ddisgwyl rhannu slow-dance yn Llangefni â Lleuwen Steffan ond dyna’n union wnes i’r wythnos hon. Dim ond un o syrpreisys bychain Gair o Gariad (Theatr Bara Caws) oedd hyn, mewn cynhychiad annisgwyl dros ben. Mae’n berfformiad sy’n dathlu cariad yn … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Cerddoriaeth, Theatr | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr: Y Tŵr (Music Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru)

Cafodd opera newydd Y Tŵr dderbyniad gwresog iawn ar ei noson agoriadol yn Theatr Sherman, Caerdydd. Clywyd bonllefau o gymeradwyaeth, a saethodd rhai o aelodau’r dorf i’w traed, dan deimlad mawr yn dilyn profiad anghyffredin. Teg dweud i ddiweddglo rymus … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Cerddoriaeth, Theatr | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr: Yfory (Theatr Bara Caws)

Lai na phum munud i fewn i’r ddrama Yfory (Theatr Bara Caws), fe wyddwn i un peth yn sicr;  y bydden i eisiau ei gwylio hi eilwaith –  ac eto, ac eto, o bosib. O’r eiliad gamodd Dewi Rhys Williams … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Theatr | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr: My Body Welsh (Invertigo Theatre / Pontio / The Conker Group)

Dylai My Body Welsh ddod â rhybudd iechyd; gall arwain at bendro i rai. Dyna’n sicr oedd fy ymateb innau, a nghyfaill mynwesol , yng nghanolfan gelf Chapter noson o’r blaen. Ond tra ches innau fy nharo gan gynnwrf mawr, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Theatr, Uncategorized | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr: Dillad Newydd yr Ymerawdwr (Theatr Sherman a Theatr Iolo)

(Llun gan Emily Jones) Os am brofiad hudolus dros eich gwyliau Nadolig, profwch Dillad Newydd yr Ymerawdwr (Theatr Sherman a Theatr Iolo). Dyma sioe i blant bach, a’u perthnasau o bob oed, sy’n annisgwyl o amserol. Byddai’n buddio i ddarpar-Arlywydd … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Theatr | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr; Raslas Bach a Mawr (Theatr Bara Caws)

Tony ac Aloma, Glenys a Rhisiart, Ryan a Ronnie, a Siôn a Siân! Dim ond rhai o ddeuawdau mawr byd adloniant Cymraeg ail hanner yr ugeinfed ganrif.  Ond byddai rhestr o’r fath yn gwbl anghyflawn heb ddeuawd eiconig arall; ffrwyth … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Teledu, Theatr | Rhowch sylw