Archifau Categori: Uncategorized

Uchafbwyntiau Ffilm a Theledu 2021

Cyn ffarwelio ag eleni, seibiant i bwyso a mesur cyfraniad ffiilmiau a chyfresi poblogaidd 2021. Yn ystod blwyddyn arall o bandemig (a gychwynodd â chyfnod clo estynedig), mawr oedd fy niolch eleni am gyfleon i ddianc i fyd dychymyg Ffilm … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Ffilm, Teledu, Uncategorized | Rhowch sylw

Gwobrau Ffilm y Cookies 2020

Bu 2020 yn flwyddyn eithriadol ym mhob agwedd o fywyd, gan gynnwys y celfyddydau. Wnai ddim athronyddu yma – llenwais 3 dyddiadur eleni i gymharu â’r 1 llyfr lloffion arferol, a gewch chi dalu am fynediad i’r perlau hynny. Fel … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Boeuf Bourguignon

‘Daw hyfryd fis Mehefin cyn bo hir, Pan glywir y gwcw’n canu’n braf yn ein tir. Braf yn ein tir, braf yn ein tir. Cwcw, cwcw, cwcw’n canu’n braf yn ein tir.’ Dyma un o fy hoff ganeuon Cymreig yr … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Machlud Pinc

A hithe eto’n gaddo haul ar gyfer penwythnos gŵyl y banc, ffansiais flas gwahanol ar gyfer fy Nghwarantini wythnosol ar nos Wener. Ydy, mae’r Machlud Pinc yn mynnu cam ychwanegol (24 awr o flaen llaw) o ran paratoi, ond coeliwch … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri, Tafarn/ Bar, Uncategorized | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Negroni Eirin

Roedd yr Eidal, yn amlwg, ar fy meddwl gryn dipyn dros y penwythnos gan mai fy nghoctel nos Wener diweddaraf oedd Negroni Eirin. Mae gen i far bach yn y gegin sy’n llawn gwirodydd o fy nheithiau, cyfnod dathlu’r Nadolig, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Bwyd, Cegin Lowri, Tafarn/ Bar, Uncategorized | Rhowch sylw

Cegin Lowri: Pesto Danadl Poethion

Ydw i wir wedi cyrraedd y pwynt o goginio gyda danadl poethion?! Ydw! A sôn am sbri. Mae’r dail gwyrdd pigog yn ifanc yn eu tymor – yr adeg perffaith felly i goginio â nhw cyn iddynt aeddfedu a cholli’u … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | 1 Sylw

Oscars 2020

Cyfranais ragolwg o wobrau’r Oscars ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru, ar y 9ed o Chwefror 2020: cliciwch yma i wrando eto. Y Gaeaf yw’r tymor gorau i brofi ffilmiau o fri; mae’r hufen o … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Merched Badass y Sinema

Rhannais fy nheynged i rai o ferched mwyaf badass y sinema ar raglen Stiwdio ar BBC Radio Cymru, ar ddydd Mercher y 23ain o Hydref, 2019.  Bydda i’n adolygu’r ffilm Terminator: Dark Fate ar Prynhawn Da ar S4C ar ddydd … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Ffilm, Uncategorized | Rhowch sylw

Cylchgrawn Barn: Bwytai Bro’r Brifwyl, Dyffryn Conwy a’r Cyffiniau

Beth bynnag sy’n eich denu, boed ginio dydd Sul neu dapas, pitsa neu gregyn gleision Conwy, mae digon o ddewis o lefydd bwyta, ynghyd ag ambell ddeli a chigydd gwych, yn y sir sy’n gartref i’r Eisteddfod eleni. Dyma wibdaith … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Adolygiad Teledu: Merched Parchus (S4C)

Adolygais Merched Parchus ar raglen Dewi Llwyd ar BBC Radio Cymru ar fore Sul, Ebrill 7ed, 2019. Cliciwch yma i wrando eto. Pwy arall sy’n gutted bod Fleabag (BBC3) wedi dod i ben – am byth! 😭 – gyda phennod berffaith … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw