Archifau Categori: Uncategorized

Adolygiad Theatr: Hollti (Theatr Genedlaethol Cymru)

Cafwyd tipyn o ddrama ar achlysur ‘noson y wasg’ cynhyrchiad Hollti Theatr Genedlaethol Cymru.  Bu’n rhaid gohirio’r digwyddiad chwarter awr i fewn i’r llwyfaniad, am nad oedd y brif actores, Siw Huws, yn teimlo’n dda o gwbl. Roedd yn siom, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr: Macbeth (Theatr Genedlaethol Cymru)

Bu bron i hoffrennydd yr heddlu darfu ar lwyfaniad Theatr Genedlaethol Cymru o Macbeth yng Nghastell Caerffili yr wythnos hon. Ond cyfrannu at naws y noson wnaeth gwasanaeth Heddlu De Cymru, a’r cyd-ddigwyddiad, a amserwyd i’r dim . Ar y … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Uncategorized | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr: My Body Welsh (Invertigo Theatre / Pontio / The Conker Group)

Dylai My Body Welsh ddod â rhybudd iechyd; gall arwain at bendro i rai. Dyna’n sicr oedd fy ymateb innau, a nghyfaill mynwesol , yng nghanolfan gelf Chapter noson o’r blaen. Ond tra ches innau fy nharo gan gynnwrf mawr, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Theatr, Uncategorized | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr: Y Glec (Arad Goch)

Adolygais Y Glec ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru, ar y 13eg o Dachwedd, 2016. Cliciwch yma i wrando eto. Mwynheais y cynhyrchiad mwyaf egnïol i mi’i weld ers tro byd yn Arad Goch, Aberystwyth, … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Theatr, Uncategorized | Rhowch sylw

Hygge

Cyfranais i drafodaeth am hygge ar raglen Bore Cothi ar BBC Radio Cymru ar ddydd Mawrth, Hydref 25ain, 2016. Cliciwch  yma i wrando eto. Beth ar wyneb y ddaear yw’r ffenomenon  hygge, o Sgandinafia, sydd dros bob man ar hyn … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Cylchgrawn Barn: Adolygiad Caffis Cymru gan Shôn Williams

Cyhoeddwyd yn Caffis Cymru, Uncategorized | Rhowch sylw

Adolygiad Theatr: The Good Earth (Motherlode Theatre)

Fe nryswyd i braidd dros y penwythnos a fu, gan wrth-dystiad dros eirinen wlanog. Denodd y ffug-brotest hon dyrfaoedd lu i lenwi strydoedd ein prifddinas. Rhan fechan o ddigwyddiad Dinas yr Annisgwyl oedd hyn,  i nodi canmlwyddiant yr awdur Roald … Parhau i ddarllen

Cyhoeddwyd yn Adolygiad, Uncategorized | Rhowch sylw